Svenska Möbler sedan 1929

Vanliga frågor

I bland dyker det upp frågetecken gällande våra produkter.
Här har vi sammanställt en lista med svar på återkommande frågor. 

 • Jag har märgådring eller blixter i min möbel, är det ett fel?
  Märgådring, eller blixter som det ibland kallas, är ljusare oregelbundna streck som ibland kan förekomma i träet. Detta beror inte på en sämre kvalitet utan på hur träet är sågat och är en naturlig del i framförallt ek.

- - -

 • Vad gör jag om min möbel ser torr ut eller känns sträv när jag får hem den?
  Det sista som görs innan möbeln paketeras och skickas är att den slipas och oljas in en sista gång av våra duktiga hantverkare. Om möbeln mot all förmodan ändå är torr och känns sträv behöver den helt enkelt oljas in igen. Om möbeln känns sträv är det små träfibrer som rest sig och som enkelt slipas bort med ett fint sandpapper i träets riktning. Tänk bara på att inte ställa något på nyoljade skivor eller placera en nyoljad möbel intill en vägg då det kan bli fettfläckar.

- - -

 • Vad gör jag om min möbel har slagit sig eller börjat spricka?
  En trämöbel får aldrig förvaras i varken kyla eller i direkt anslutning till värmekälla, möbler bör placeras minst 50 cm från element eller annan värmekälla. Om möbeln varit utsatt för kyla eller värme kan den slå sig, detta kommer att rätta till sig efter en kortare tid i normal temperatur.

- - -

 • Min tilläggsskiva passar inte alltid exakt med bordet, vad beror det på?
  Trä är ett naturmaterial som varierar med årstider och luftfuktighet, som det naturmaterial det är kan det röra sig upp till 1% på bredden och 0,4% på längden. Detta kan innebära att en tilläggsskiva som är beställd vid ett senare tillfälle eller som förvarats i t ex en källare eller garderob där luftfuktigheten skiljer sig, inte alltid passar optimalt med bordet. Det kan också innebära att ben kan behöva efterspännas och luckor justeras.

- - -

 • Min möbel har olika nyanser i träet, vad är normalt?
  I trä finns det naturligt stora nyansvariationer, vi anstränger oss kraftigt för att sortera bort de mest avvikande och färgmatcha delar i möblerna. Det är dock orimligt att kräva att inga nyansavvikelser får förekomma, det är ett naturmaterial som möbeln är tillverkad av och med materialet skiftar färg och struktur. Möbeln bör ges chansen att “mogna” en tid då partier med något avvikande färg mognar ihop med övriga möbeln.

- - -

 • Hur ofta behöver jag olja min möbel?
  Detta beror till stor del på var möbeln är placerad, om en möbel står i direkt solljus eller i närheten av värmekälla behöver den oljas in betydligt oftare. Under första året bör möbeln oljas in minst två gånger, detta gäller särskilt utsatta ytor som bordsskivor. I regel syns och känns det (sträv yta) när möbeln behöver oljas. Glöm inte tilläggskivorna!

- - -

 • Vad skall jag tänka på när jag oljar in min möbel?
  Det är alltid viktigt att följa de instruktioner som tillverkaren av oljan ger. Vi har använt produkter från Osmo och Leather Master och vet att man får bra resultat med dessa.
  I de flesta fall skall man sparsamt fördela oljan jämt över ytan - inga mängder! Lägg på olja , låt dra in och torka av.
  OBS om din möbel är behandlad med vitpigmenterad olja vid leverans skall du endast använda vitolja om möbeln blekts och du vill ha en vitare nyans igen. Varje gång du vitoljar blir möbeln vitare.

- - -

 • Mina dörrar är svåra att justera, vad beror det på?
  I många hem kan golvet luta svagt vilket kan försvåra justeringen av dörrar, detta kontrolleras enklast med en lodstock. För att avhjälpa detta kan man lägga stöd under benen på möbeln för att på så sätt kompensera för det lutande golvet. Alla våra stommar pressas samman under högt tryck i en absolut rät form vilket gör att möbeln alltid är i en rät vinkel när den lämnar fabriken, en annan förklaring kan vara fuktkvoten i möbeln (se fråga om tilläggsskiva).

- - -

 • Jag behöver mer råd om hur jag skall sköta min möbel.
  Våra möbler säljs endast via utvalda kunniga möbelbutiker. Vi rekommenderar att du alltid i första hand besöker butiken där du köpte din möbel och rådfrågar någon i personalen om du är osäker.