Svenska Möbler sedan 1929

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vittsjö Möbelfabrik försattes i konkurs den 10 April 2018

Konkursförvaltare är Ackordscentralen som kan nås på e-postadress

acksd@ackordscentralen.se

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -